Polityka prywatności serwisu medico24.pl

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIWEX Piotr Sitnik z siedzibą w Kielce, ul. Grunwaldzka, nr 26, 25-736 NIP 9591505190 REGON 260216448;

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;

a. Wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupów (złożenia zamówienia oraz jego realizacja),

b. Obsługi reklamacji w momencie jej złożenia,

c. Umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi,

d. Obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną,

e. Realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi,

f. Kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy,

g. Podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,

h. Przechowywanie w celach archiwizacyjnych,

2. Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

a. - Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Telefon, E-Mail w przypadku wystawienia Rachunku/Faktury.

W celach podatkowych lub rachunkowych możemy zwrócić się z prośbą o podanie innych danych w tym numeru konta bankowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

3. Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy w celu dokonania zakupu w sklepie lub skorzystania z prawa do zwrotu lub reklamacji, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznym i archiwizacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres:

a. Od 2 do 4 tygodni w przypadku odstąpienia od umowy,

b. Do 2 lat w przypadku reklamacji,

c. Do 6 lat w celach rachunkowych oraz skarbowych, (Art. 86 § 1. Ordynacji podatkowej)

4. Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania są przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji umowy dokonania płatności do dostawców usług płatniczych (w tym także PayU oraz Przelewy24 jako administratorowi danych w celu realizacji i obsługi transakcji) oraz realizacji wysyłki do firm świadczących usługi kurierskie. Wszystkie dane osobowe będę przekazywane do w/w odbiorców zgodnie z wyborem sposobu

płatności i dostawy wskazanego przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia. Dane osobowe są przekazywane także podmiotom wspierającym stronę internetową w świadczeniu usług drogą elektroniczną i wspomagają obsługę strony internetowej oraz użytkowników w ramach zabezpieczenia strony, wsparcia technicznego, badań i analiz strony oraz przygotowania działań marketingowych i promocyjnych przez firmę Allegro.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nowe konto - załóż

Masz już konto?
Zaloguj natychmiast albo Zresetuj hasło