Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Za co zapłaci NFZ?

22 czerwca 2023 r. sporządzono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie skierowano do konsultacji publicznych - Projekt (rcl.gov.pl). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zawarte w tym dokumencie.

1. Wyroby chłonne - zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji z 30% do 20% oraz 10% w przypadku dzieci.
2. Cewniki hydrofilowe - zmniejszenie udziału w limicie do 10% dla pacjentów dorosłych.
3. Plastry mocujące do filtrów HME - wprowadzenie refundacji.
4. Osprzęt do pomp insulinowych - zmiany w refundacji uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby na rynku.
5. Systemy monitorowania glikemii - uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenoza, jak również zmiany w warunkach przyznawania tych systemów (m.in. poszerzenie wskazań do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą).
6. Wyroby dedykowane pacjentkom po mastektomii - wprowadzenie refundacji: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy.
7. Protezy piersi - podział refundacji ze względu na ich budowę.
8. Peruki - zwiększenie limitu.
9. Aparaty do pomiaru INR/PT - wprowadzenie do wykazu aparatów dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K, wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18 roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
10. Wyroby kompresyjne okrągłodziane - poszerzenie wykazu o pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych.
11. Ortezy, protezy oraz obuwie ortopedyczne na zamówienie - zmiany limitów zostały określone w oparciu o dane rynkowe, w przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp - dodanie w rozporządzeniu, w celu profilaktyki pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
13. Wady wzroku - zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr.
14. Białe laski - podział refundacji ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych z 15-dniowym terminem na przekazanie uwag i sugestii.

Chcesz pobrać nowy wzór zlecenia? Kliknij tutaj

Szacuje się, że rocznie od 1 stycznia 2024 roku wydatki zwiększą się o około 300 milionów złotych

Planowana nowelizacja przepisów wprowadza pewne zmiany, które wpłyną na finanse NFZ. Szacuje się, że te zmiany przyniosą roczny wzrost wydatków o około 300 milionów złotych, począwszy od 1 stycznia 2024 roku. NFZ już wcześniej zaplanował środki na te wydatki, więc nie będzie potrzeby korzystania z dodatkowych oszczędności na ten cel. Największe koszty NFZ przeznaczy na:

1. Zmiany i rozszerzenia refundacji w obszarze protez i ortez na zamówienie oraz obuwia ortopedycznego - ok. 104 mln zł.
2. Zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby chłonne z 30% do 20%, w przypadku wyrobów dla dzieci do 10% - ok. 50 mln zł.
3. Poszerzenie wykazu o wyroby kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych - ok. 39 mln zł.
4. Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej - ok. 37 mln zł.
5. Zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby na rynku. Uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenoza w refundacji systemów monitorowania glikemii, jak również zmiany w warunkach przyznawania tych systemów (m.in. refundacja FGM zostanie poszerzona o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą ciążową, niewymagające insulinoterapii) - ok. 18 mln zł.
6. Wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub pacjentów ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co ma na celu poprawę przestrzegania farmakoterapii i ułatwienie monitorowania leczenia, a także w uzasadnionych medycznie przypadkach zmiany w dawkowaniu leków - ok. 10 mln zł.
7. Zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr, do 350 zł za soczewkę okularową - ok. 10 mln zł.
8. Wprowadzenie refundacji wyrobów dedykowanych pacjentkom po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy. Zwiększenie limitu na peruki i protezy piersi. - ok. 9 mln zł.
9. Podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami - ok. 2 mln zł.
10. Zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10% dla pacjentów dorosłych. - ok. 4 mln zł.
11. Wprowadzenie refundacji na plastry mocujące do filtrów HME - ok. 2,5 mln zł.
12. Pozostałe zmiany - ok. 14,5 mln zł.

Jakie korzyści przyniesie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie?

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie przyniesie liczne korzyści dla naszego systemu opieki zdrowotnej oraz pacjentów. Przede wszystkim, dzięki nowym przepisom będziemy mieli możliwość zapewnienia bardziej precyzyjnych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb świadczeń medycznych. To oznacza, że pacjenci otrzymają lepszą opiekę, dostosowaną do ich stanu zdrowia i wymagań.

Zmiany przyniosą poprawę jakości opieki medycznej, ułatwiając dostęp do niezbędnych wyrobów. Dla pacjentów oznacza to większy komfort i pewność, że ich potrzeby zostaną odpowiednio uwzględnione, a dla systemu zdrowotnego stanowi krok w kierunku bardziej efektywnej opieki.Nowe konto - załóż

Masz już konto?
Zaloguj natychmiast albo Zresetuj hasło